html5 templates

Zpracování insolvenčního návrhu

Zpracování insolvenčního návrhu insolvenčního řízení, včetně návrhu na oddlužení.
Kontakt: 777 412 337

Zpracování přihlášky věřitele

Zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení.

Výkon funkce insolvenčního správce

Výkon funkce insolvenčního správce se sídlem v Praze a pobočky v dalších okresech. 

SLOVO SPRÁVCE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!

Kancelář hovoří těmito dalšími jazyky:

anglicky, německy, italsky, vietnamsky 

Insolvencni spravce

Aktuality

Provozovna IS
Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 25.01.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
IS v Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem dne 3.12.2018 uzavřena. 

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
 IS Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 30.11.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Nabídky prodeje

Nabídka prodeje

Konkurs Rudel s.r.o

Nabídka prodeje

Nemovitosti v obci Lesonice (Znojmo)


Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníka J. Procházky.

- pozemek parc. č.: St. 96 o výměře 952 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Lesonice, č. p. 99, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 96,
- pozemek parc. č. 46/3 o výměře 8 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 47/4 o výměře 43 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 53/2 o výměře 14 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 67/26 o výměře 1008 m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 67/41 o výměře 502 m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 67/46 o výměře 87 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 70/6 o výměře 2413 m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 73 o výměře 393 m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 747/5 o výměře 1298 m2, lesní pozemek,
- pozemek parc. č. 747/13 o výměře 995 m2, lesní pozemek,
- pozemek parc. č. 1210/10 o výměře 1033 m2, lesní pozemek.

To vše zapsáno na LV 200, pro obec Lesonice, katastrální území Lesonice u Moravského Krumlova, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Minimální kupní cena ve výši znaleckého posudku, který bude zaslán na vyžádání. 

KONTAKT

Marián Tomko

Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:

Pondělí:  9:00 - 12:00  13:00 - 16:00  
Středa:    9:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Veškeré záležitosti týkající se – oddlužení, komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, výživné.                                    

Email: oddluzeni@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365 

Veškeré záležitosti týkající se – zpeněžení nemovitostí, konkurzů, likvidací.

Email: asistentka@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365 

PROVOZOVNY

Jihomoravský kraj

Adresa: Lidická, 1857/4, Brno, 602 00

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Jihočeský kraj

Adresa: Vrbenská, 511/25a, České Budějovice, 370 01

Okres: České Budějovice

Kraj: Jihočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pátek 8:00 - 14:00

Severomoravský kraj

Adresa: Nezvalova, 982/3, Olomouc, 779 00

Okres: Olomouc

Kraj: Severomoravský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 12:00 - 18:00

Severočeský kraj

Adresa: Mírové náměstí, 208/35, Ústí nad Labem, 400 01

Okres: Ústí nad Labem

Kraj: Severočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 12:00 - 18:00

Východočeský kraj

Adresa: Javorová, 191, Pardubice, 530 09

Okres: Pardubice

Kraj: Východočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pondělí 9:00 - 15:00

Západočeský kraj

Adresa: Denisovo nábřeží, 2568/6, Plzeň - Východní Předměstí, 301 00

Okres: Plzeň - město

Kraj: Západočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 9:00 - 15:00

Středočeský kraj

Adresa: Bedřicha Smetany, 55, Nymburk, 288 28

Okres: Nymburk

Kraj: Středočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 15:00