site builder

Zpracování insolvenčního návrhu

Zpracování insolvenčního návrhu insolvenčního řízení, včetně návrhu na oddlužení.
Kontakt: 777 412 337

Zpracování přihlášky věřitele

Zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení.

Výkon funkce insolvenčního správce

Výkon funkce insolvenčního správce se sídlem v Praze a pobočky v dalších okresech. 

SLOVO SPRÁVCE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!

Kancelář hovoří těmito dalšími jazyky:

anglicky, německy, italsky, vietnamsky 

Insolvencni spravce

Aktuality

Provozovna IS
Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem uzavřena dne 10.06.2019.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
 IS Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 30.11.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Nabídky prodeje

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužnice E. Boškové

1) Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 759/13, orná půda, o výměře 8410 m2

To vše zapsané na LV č. 2022 pro katastrální území a obec Klatovy vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

2) Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 1063, orná půda, o výměře 7390 m2

To vše zapsané na LV č. 2022 pro katastrální území Luby, obec Klatovy, vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužnice Aleny Mourkové

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužnice Aleny Mourkové, a to:

1)
Bytová jednotka č. 90/2, vymezeno v budově: Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům, LV 2583, na parcele St. 168, zastavěná plocha a nádvoří, LV 2583.
To vše zapsáno na LV č. 2659, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 917/4842 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 168 o výměře 257 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům.
- stavba Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům, na parcele č. St. 168.
To vše zapsáno na LV č. 2583, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 917/4842 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 722 o výměře 1434 m2, zahrada.
To vše zapsáno na LV č. 2675, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Pozemek parc. č. St. 189 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č. St. 189.
To vše zapsáno na LV č. 2698, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

2)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 34 o výměře 457 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Hněvkov, č.p. 14, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 34.
- pozemek parc. č. 39 o výměře 288 m2, zahrada,
- pozemek PZE 250/18 o výměře 3277 m2, orná půda,
- pozemek PZE 104/3 o výměře 3520 m2, orná půda
- pozemek PZE 126/3 o výměře 3284 m2, orná půda.

To vše zapsáno na LV č. 196, obec Blatná, katastrální území Hněvkov u Mačkova, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

KONTAKT

Marián Tomko

Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:

Pondělí:  9:00 - 12:00  13:00 - 16:00  
Středa:    9:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Veškeré záležitosti týkající se – oddlužení, komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, výživné.                                    

Email: oddluzeni@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365 

Veškeré záležitosti týkající se – zpeněžení nemovitostí, konkurzů, likvidací.

Email: asistentka@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365 

PROVOZOVNY

Jihomoravský kraj

Adresa: Lidická, 1857/4, Brno, 602 00

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Jihočeský kraj

Adresa: Vrbenská, 511/25a, České Budějovice, 370 01

Okres: České Budějovice

Kraj: Jihočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pátek 8:00 - 14:00

Severomoravský kraj

Adresa: Železniční, 469/4, Olomouc, 779 00

Okres: Olomouc

Kraj: Severomoravský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: středa 9:00 - 15:00

Severočeský kraj

Adresa: Mírové náměstí, 208/35, Ústí nad Labem, 400 01

Okres: Ústí nad Labem

Kraj: Severočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 12:00 - 18:00

Východočeský kraj

Adresa: Javorová, 191, Pardubice, 530 09

Okres: Pardubice

Kraj: Východočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pondělí 9:00 - 15:00

Západočeský kraj

Adresa: Denisovo nábřeží, 2568/6, Plzeň - Východní Předměstí, 301 00

Okres: Plzeň - město

Kraj: Západočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 9:00 - 15:00

Středočeský kraj

Adresa: Bedřicha Smetany, 55, Nymburk, 288 28

Okres: Nymburk

Kraj: Středočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 15:00