html templates

NABÍDKY PRODEJE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit! 

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka (v SJM s P.L.Pernisovou, bývalou maželkou dlužníka), a to:

- pozemek parc. č. 2378 o výměře 1266 m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 2404/5 o výměře 774 m2, trvalý travní porost.

To vše zapsáno na LV č. 268, obec a katastrální území Bulovka, okres Liberec, vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.

Minimální cena dle znaleckého posudku.

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníků Jurdových

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníků Jurdových, a to:

- pozemek parc. 92 o výměře 448 m², zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Nové Město na Moravě, č. p. 157, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p. č.: 92.

- pozemek parc. 93 o výměře 182 m², zahrada.

Vše zapsáno na LV 3694, obec a katastrální území Nové Město na Moravě, vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

8ks zbraní zapsaných v majetkové podstatě dlužníka Pavla Sýkory

Insolvenční správce nabízí k prodeji zbraně zapsané v majetkové podstatě dlužníka Pavla Sýkory, č.j. KSHK 45 INS 34026/2014.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

Nemovitosti v obci Zaječov

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kasla:

- spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na nemovitostech zapsaných na LV č. 182, obec a k.ú. Beroun:
- pozemek parc. 310 o výměře 242 m², zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Zaječov, č. p. 163, rod. dům.
- stavba Zaječov, č. p. 163, rod dům, stavba stojí na parcele 310
- pozemek parc. 311 o výměře 24 m², zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž.
- stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku 311
- pozemek parc. 312 o výměře 319 m², zahrada.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

Pozemek v obci Zaječov

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kasla:

- pozemek parc. 137/4 o výměře 38 m², zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb., bez LV

Zapsáno na LV 592, obec a katastrální území Zaječov, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.


Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Juříčkových.

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Juříčkových.

FORD Mondeo, č. karoserie WF0EXXGBBE8L42012, rok výroby 2008, objem motoru 1753, minimální kupní cena 85.000 Kč

Nabídka prodeje

Osobní automobil Audi

Insolvenční správce nabízí k prodeji automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Jeníkových.

Audi A6 Avant Diesel II 2.0 TDI Multitronic (A1), minimální kupní cena od 90% ceny stanovené dle znaleckého posudku, tzn. 62.100 Kč.

Nabídka prodeje

Nákladní automobil Ford Transit

Insolvenční správce nabízí k prodeji nákladní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Mádlových.

Nákladní automobil Ford Transit 260 Diesel 06-2.2 TDCi SWB TREND, VIN: WF0XXXBDFX7K85856.

Nabídka prodeje

Nabídka prodeje nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Evy Boškové

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4 na nemovitosti:

- parcela č. 604, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 242, bydlení, Rychlov.

- parcela č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2, na níž stojí stavba bez čp/če - jiná stavba, bez LV

- parcela č. 606, zahrada, o výměře 368 m2

To vše zapsané na LV 923 v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, vedené Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov.

Minimální cena dle znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

Nabídka prodeje nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Marie Piegelbauerové

Podíl ve výši ½ družstevního podílu v Bytovém družstvu BUKOV, IČ: 25467815, se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, ke kterému se vztahuje nájemní právo k bytu č. 503 o velikosti 3+k.k. v 5. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 810 na pozemku parc. č. 139/60 v k.ú. Bukov, na adrese Baráčnická 810/5, Ústí nad Labem.

Nabídka prodeje

Nabídka prodeje nemovitostí v řízení dlužníka BALEROUS s.r.o. - pozemky obec Ostrov

pozemky obec Ostrov, okres Karlovy Vary
Nabídka prodeje nemovitostí v řízení dlužníka BALEROUS s.r.o. , a to pozemků parc. č. 2815/2, 2816, 2817/1, 2817/9 nacházející se v k.ú. 715883 Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary, obec Ostrov, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 6822 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary - prodejem mimo dražbu nejvyšší písemné nabídce; správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.

Podmínky prodeje viz níže.