NABÍDKY PRODEJE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit! 

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Lacmanových, KSHK 33 INS 22881/2020

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 350, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Ždírec nad Doubravou, č.p. 306, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 350,
- pozemek parc. č. 215/8, zahrada.

To vše zapsáno na LV č. 8, obec a katastrální území Ždírec nad Doubravou, vedeno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 33 INS 22881/2020-B-33 ze dne 07.12.2022 bude prodáno nejvyšší učiněné nabídce nejméně za cenu dle znaleckého posudku - 1.200.000 Kč.

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužnice J. Marchi, sp.zn. KSBR 45 INS 27182/2019

 pozemek parc.č. St. 77/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1400 m2, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 195, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. St. 77/1,
- pozemek parc.č. St. 77/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1550 m2, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 91, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. St. 77/2,
- pozemek parc.č. St. 77/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav,
- pozemek parc.č. 69, ostatní plocha o výměře 396 m2,
- pozemek parc.č. 70/2, orná půda o výměře 1864 m2,
- pozemek parc.č. 70/3, zahrada o výměře 1056 m2,

to vše zapsáno na LV č. 1242, katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, obec Ořechov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.
Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 19 923 000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Movitý majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka KONEKTA-SAP, s.r.o., sp.zn. KSOS 25 INS 27178/2016

Movitý majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka KONEKTA-SAP, s.r.o., sp.zn. KSOS 25 INS 27178/2016.

- movitý majetek (pol. m1-m70 soupisu majetkové podstaty), blíže specifikováno v soupisu majetkové podstaty založené v ins. rejstříku na listu č. B-8.

Nabídka prodeje

Nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka M. Moravce, sp.zn. KSPL 29 INS 15541/2021

Nemovitost zapsaná v SJM dlužníka a Ludmily Moravcové, spoluvlastnický podíl o velikosti 560/22644 na:
- pozemek parc. č. 944/1, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc. č. 944/3, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. 944/3.

Vše zapsáno na LV č. 3121, obec Brumov-Bylnice, katastrální území Brumov, okres Zlín, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky.
Nemovitosti bude dle usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 29 INS 15541/2021-B-11 ze dne 29.03.2022 prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.

Minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem - tj. 38.000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Movitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužníka CNS – Industry s.r.o., sp.zn. KSUL 92 INS 13478/2021

- nákladní automobil zn. Renault Trafic, Furgon, RZ: 3U77238, VIN: VF1FLBBA55V251088, barva bílá,
- program software - 1 ks,
- magnety MTG 508 HD - 1 ks,
- elektrický závitořez JT2150 - 1 ks,
- PC sestava - 1 ks,

Dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 92 INS 13478/2021-B-16 ze dne 06.12.2021 bude prodáno nejvyšší nabídce. 

Nabídka prodeje

Nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice J. Marchi, sp.zn. KSBR 45 INS 27182/2019

Jednotka č. 180/4, způsob využití - jiný nebytový prostor, v budově Uherské Hradiště č.p. 180, víceúčel., LV 2943, na parcele p.č. St. 86/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 961 m2 a parcela č. 1572 - ostatní plocha o výměře 14 m2, LV 2943, a podílu ve výši 30861/132448 na společných částech domu a pozemcích.

Jednotka č. 180/6, způsob využití - jiný nebytový prostor, v budově Uherské Hradiště č.p. 180, víceúčel., LV 2943, na parcele p.č. St. 86/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 961 m2 a parcela č. 1572 - ostatní plocha o výměře 14 m2, LV 2943, a podílu ve výši 33000/132448 na společných částech domu a pozemcích.

To vše zapsané na LV č. 7307, katastrální území a obec Uherské Hradiště, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 9.977.000,00 Kč. 

2)
- pozemek parc.č. 3960/22, ostatní plocha o výměře 10 m2, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 4078, orná půda o výměře 237 m2,
- pozemek parc.č. 4254, orná půda o výměře 95 m2,
- pozemek parc.č. 4700/140, orná půda o výměře 4784 m2,
- pozemek parc.č. 4782/257, orná půda o výměře 1801 m2,
- pozemek parc.č. 4793/102, ostatní plocha o výměře 43 m2, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 4794/52, ostatní plocha o výměře 128 m2, neplodná půda,
- pozemek parc.č. 4806/307, orná půda o výměře 701 m2,
- pozemek parc.č. 4848/109, orná půda o výměře 1465 m2,

to vše zapáno na LV č. 1918, katastrální území a obec Vlčnov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 264.727,00 Kč.

3)
- pozemek parc.č. St. 114/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba Staré Město, č.p. 341, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.St. 114/3,
- pozemek parc.č. 3192, zahrada o výměře 1542 m2,
- pozemek parc.č. 6053/251, orná půda o výměře 33 m2,
- pozemek parc.č. 6053/253, orná půda o výměře 120 m2,

to vše zapsáno na LV č. 4218, katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 2 682 000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Majetek z majetkové podstaty dlužníka Pavla Řehánka, KSUL 89 INS 2109/2021

1) Osobní automobil Peugeot 407, rok výroby 2005, kombi, barva černá-metal, stav vozidla - bouraný, ale opravený, pojízdný. Prodáno bude nejvyšší nabídce.

2) Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitosti:
- pozemek parc.č. 1401/16.

Zapsáno na LV č. 823, obec a katastrální území Krucemburk, vedeno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem, tj. 17.000,00 Kč. 

Nabídka prodeje

Majetek z majetkové podstaty dlužníka J. Knižky, sp.zn. KSCB 28 INS 11593/2020

Majetek z majetkové podstaty dlužníka J. Knižky, sp.zn. KSCB 28 INS 11593/2020.

Osobní automobil Renault Thálie, SPZ: CBS 8537, 1.4 16V, VIN: VF1LB0K0524374254.

Rok výroby 2001. Vozidlo pojízdné.

Prodáno bude nejvyšší nabídce. 

Nabídka prodeje

Majetek z majetkové podstaty dlužníků Skálových, sp.zn. KSBR 56 INS 19402/2020

1) Osobní automobil Renault Espace, RZ: 7B4 3387, datum první registrace 7.1.2004. Auto je pojízdné.
2) Osobní automobil Renault Megane Scenic, RZ: 9B0 0140, rok výroby 1999. Auto je pojízdné.

Dle usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 56 INS 19402/2020-B-19 ze dne 01.09.2021 bude prodáno nejvyšší učiněné nabídce. 

Vše zapsáno na LV č. 449, obec a katastrální území Lipov, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku - 129 941,00 Kč.

Vše zapsáno na LV č. 2303, obec a katastrální území Lipov, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku - 91 818,00 Kč.

6) Spoluvlastnický podíl o velikosti 3/28 na nemovitosti:
- pozemek parc.č. 1225, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 227, obec a katastrální území Žeraviny, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku - 3 536,00 Kč.

Nabídka prodeje

Osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Svobodových, sp. zn. KSBR 45 INS 2788/2020

Osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Svobodových, sp. zn. KSBR 45 INS 2788/2020.

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní vozidlo Kia Rio, RZ 3B4 8923, barva stříbrná metal, osobní combi. Vozidlo je pojízdné, ale má vadnou spínací skříňku.

Dle usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 2788/2020-B-10 ze dne 23.09.2020 bude vozidlo prodáno nejvyšší učiněné nabídce. 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek dlužníků Švecových, sp. zn. KSCB 28 INS 14310/2019

Insolvenční správce nabízí k projedi movitý majetek dlužníků Švecových, sp. zn. KSCB 28 INS 14310/2019:

1) Přívěs nákladní - RZ: 29 TAA 94, VIN: TKJ243805T0000028. Minimální kupní cena ve výši 10.000 Kč.