how to create a site for free

NABÍDKY PRODEJE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit! 

Nabídka prodeje

Konkurs Rudel s.r.o

Nabídka prodeje

AUTOMOBILY ZAPSANÉ DO MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA J. VÁVRY

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zn. Ford Escort, RZ: 9S17970, VIN: WF0NXXGCANTY81000. Prodáno bude nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zn. Škoda Octavia, RZ: 9S18563, VIN: TMBJX11U428558686. Prodáno bude nejvyšší nabídce. 

Nabídka prodeje

Historické koňské kočáry

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na historických koňských kočárech zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Pavla Žíly.

Cena dohodou.

Fotografie budou zaslány na požádání. 

Nabídka prodeje

Nemovitost zapsanou do majetkové podstaty dlužníka BTCA ALLIANCE s.r.o.

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitost zapsanou do majetkové podstaty dlužníka BTCA ALLIANCE s.r.o., č.j. KSPL 27 INS 22054/2012.

Stavba bez čp/če, jiná stavba, na parcele St. 524, LV 1, to vše zapsáno na LV 273, obec Vojkovice, katastrální území Jakubov vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Cena dohodou. 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Juříčkových.

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Juříčkových.

FORD Mondeo, č. karoserie WF0EXXGBBE8L42012, rok výroby 2008, objem motoru 1753, minimální kupní cena 55.000 Kč

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka (v SJM s P.L.Pernisovou, bývalou maželkou dlužníka), a to:

- pozemek parc. č. 2378 o výměře 1266 m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 2404/5 o výměře 774 m2, trvalý travní porost.

To vše zapsáno na LV č. 268, obec a katastrální území Bulovka, okres Liberec, vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.

Minimální cena dle znaleckého posudku.

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníků Jurdových

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníků Jurdových, a to:

- pozemek parc. 92 o výměře 448 m², zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Nové Město na Moravě, č. p. 157, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p. č.: 92.

- pozemek parc. 93 o výměře 182 m², zahrada.

Vše zapsáno na LV 3694, obec a katastrální území Nové Město na Moravě, vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

8ks zbraní zapsaných v majetkové podstatě dlužníka Pavla Sýkory

Insolvenční správce nabízí k prodeji zbraně zapsané v majetkové podstatě dlužníka Pavla Sýkory, č.j. KSHK 45 INS 34026/2014.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

Nabídka prodeje nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Evy Boškové

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4 na nemovitosti:

- parcela č. 604, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 242, bydlení, Rychlov.

- parcela č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2, na níž stojí stavba bez čp/če - jiná stavba, bez LV

- parcela č. 606, zahrada, o výměře 368 m2

To vše zapsané na LV 923 v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, vedené Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov.

Minimální cena dle znaleckého posudku. 

Nabídka prodeje

Nabídka prodeje nemovitostí v řízení dlužníka BALEROUS s.r.o. - pozemky obec Ostrov

pozemky obec Ostrov, okres Karlovy Vary
Nabídka prodeje nemovitostí v řízení dlužníka BALEROUS s.r.o. , a to pozemků parc. č. 2815/2, 2816, 2817/1, 2817/9 nacházející se v k.ú. 715883 Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary, obec Ostrov, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 6822 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary - prodejem mimo dražbu nejvyšší písemné nabídce; správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.

Podmínky prodeje viz níže.